Kancelaria Radcy Prawnego dr Maciej Jabłoński

Inwestycje w portach morskich

Oddziaływanie  portu  na  gospodarkę  jest  złożone, jednak za główne i zasadnicze kwestie  związane  z  funkcjonowaniem  portu oraz całej gospodarki morskiej uznaje się   funkcję  strategiczną  państwa,  związaną  z  celami  jego  polityki  (bezpieczeństwo i obronność) oraz  funkcję  gospodarczą,  wynikającą  z  oddziaływania  portu  na  wiele  dziedzin  gospodarki.

Wskazane przesłanki winny być rozpatrywane łącznie, zarówno w sferze mikro oraz  makroekonomicznej.  Funkcje  gospodarcze  portu  rozpatruje  się  w  oparciu  o  kryteria  przestrzenne  i  przedmiotowe, które wpływają na bezpośrednie otoczenie portu oraz lokalne otoczenie.  Kryterium  przestrzenne  charakteryzuje  się  funkcją  miastotwórczą,  regionotwórczą  i  regionalną, które wpływają z kolei na rangę danej jednostki podziału administracyjnego oraz jej status ekonomiczny.

Dotyczy to również możliwości oddziaływania na otoczenia, w tym kreowanie polityki lokalnej, regionalne, a czasami nawet krajowej.  Natomiast  przy  zastosowaniu  kryterium  przedmiotowego    wyodrębnia  się  funkcję  transportową,  handlową  oraz  przemysłową, co wpływa z kolei na całościowe ułożenie wytycznych i standardów finansowych inwestowania, w tym finansowania inwestycji strategicznych w gospodarce morskiej. Powyższe  wskazania  były  przesłankami  podejmowania  starań  mających  na  celu  ustanowienie  komunalnych  podmiotów  zarządzającego,  którego  zakres  i  przedmiot  działania  określony  jest  ustawą  decydującej  również  o  kierunku  wydatkowanych  środków  finansowych.  Jedną  z  fundamentalnych  zasad  funkcjonowania  gminy  jest  zaspakajanie  zbiorowych  potrzeb  jej  mieszkańców. 

Zgodnie z art. 6 ust. ustawy o samorządzie gminnym o zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gminny samorząd terytorialny jest w sposób generalny upoważniony do załatwiania lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jego działania. Legitymacja czynna dotyczy również załatwiania zadań i kompetencji, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi, a które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji samorządowych o charakterze lokalnym.

Wszystkie podmioty zarządzające portami, które mają charakter spółek kapitałowych realizują zadania z zakresu użyteczności publicznej. Spółki akcyjne lub też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają w swej strukturze kapitałowej większościowy udział reprezentacji Skarbu Państwa lub też samorządu. Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym nie ma obecnie podstaw prawnych do wprowadzenia obowiązku ponoszenia przez mieszkańców określonych kosztów budowy inwestycji lokalnych, jak również brak podstaw prawnych do ustalania przez gminę wysokości ponoszonych kosztów, a w związku z tym organy gminy nie mogą wiążąco regulować sposobu, metody i wysokości wspierania inwestycji lokalnych przez mieszkańców. Ustawa  o  samorządzie  gminnym  wskazuje  na  obowiązki  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  oraz  nieobowiązkowym;  jednak  ich  wyliczenie  nie  jest  enumeratywne. Zadania  te  mogą  być  uzupełniane  przez  wskazywane  w  innych  ustawach  oraz  ustalane  przez  właściwe  organy  gmin.

 

Kancelaria Radcy Prawnego
dr Maciej Jabłoński
ul. 1 Maja 3
76-150 Darłowo
tel. + 48 692 411 544

email: kancelaria.jablonski@wp.pl

Google+

Informacja o używaniu cookies

 

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w następujących w celach: reklamowych, statystycznych oraz w celu prawidłowego działania niektórych funkcji w naszym serwisie.

W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że jeżeli to zrobisz, to nie będzie mógł w pełni wykorzystać funkcjonalności serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

 

Akceptuję umieszczanie plików cookies w moim urządzeniu