Kancelaria Radcy Prawnego dr Maciej Jabłoński

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, jak również oferuje pomoc prawną o charakterze doraźnym.

Zakres świadczonej pomocy prawnej to:

  • Prawo cywilne – sporządzanie i opiniowanie umów, zastępstwo procesowe obejmujące sprawy o roszczenia odszkodowawcze wynikające z umów i czynów niedozwolonych, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy spadkowe, sprawy konsumenckie, windykacja należności pieniężnych, ochrona dóbr osobistych i prawo autorskie;
  • Prawo gospodarcze – sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, rejestracja i likwidacja podmiotów gospodarczych, zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, bieżąca i stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • Prawo ochrony środowiska – sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, wykonywanie planów gospodarki odpadami oraz oceny oddziaływania na środowisko i programów ochrony środowiska, doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa energetycznego;
  • Prawo administracyjne – sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych, sporządzanie skarg kasacyjnych, reprezentacja przed urzędami oraz sądami administracyjnymi;
  • Prawo rodzinne – zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku wspólnego, odpowiedzialność za długi współmałżonka;
  • Prawo rolne, rybołówstwo i gospodarka morska – doradztwo, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych, reprezentacja przed urzędami  z zakresu rolnictwa, rybołówstwa i gospodarki morskiej;
  • Prawo karne i wykroczenia – zastępstwo procesowe w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia.

Kancelaria Radcy Prawnego
dr Maciej Jabłoński
ul. 1 Maja 3
76-150 Darłowo
tel. + 48 692 411 544

email: kancelaria.jablonski@wp.pl

Google+

Informacja o używaniu cookies

 

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w następujących w celach: reklamowych, statystycznych oraz w celu prawidłowego działania niektórych funkcji w naszym serwisie.

W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że jeżeli to zrobisz, to nie będzie mógł w pełni wykorzystać funkcjonalności serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

 

Akceptuję umieszczanie plików cookies w moim urządzeniu